Välkomna till ÅJ Måleri!

ÅJ Måleri grundades av Åke Johansson 1950 och tillhandahåller tjänster såsom ombyggnads- och nybyggnadsmåleri.  Vår affärsidé innebär att väl motiverade och utbildade medarbetare tillgodoser kundens behov av målning och närliggande tjänster, med stor hänsyn tagen till miljö och kvalitet. Våra tjänster skall kännetecknas av god kvalitet, ett tydligt miljöansvar och omsorg om våra medarbetares arbetsmiljö.

Vi söker inga målare just nu men maila gärna in CV till Tobias så sparar vi de för kommande behov.

image004